Academic degree, university position: PhD, senior lecturer

Born: 16 September, 1988, Szentes

Studies: 
University of Debrecen, Faculty of Music– qualified music teacher (graduation in 2012)
Liszt Ferenc Academy of Music – qualified folk music teacher – folk singing (graduation in 2013)
currently: University of Debrecen, Faculty of Humanities, Doctoral School of Human Sciences, PhD programme in Education


Publications:
Héjja, B. E. (2023). Pályaorientáció tanári szemmel. ELTE NEVELÉSTUDOMÁNY FOLYÓIRAT.
Héjja, B. (2022). Losonczi Ágnes „A zene életének szociológiája” c. könyvéről. PARLANDO: ZENEPEDAGÓGIAI FOLYÓIRAT, 1–4.
Héjja, B. E. (2020). Zeneművészeti szakgimnazisták hosszú távú, általános céljainak bemutatása az egyszerűsített aspirációs index mentén - absztrakt. XX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen. Absztrakt kötet (p. 104).
Héjja, B. E., Lehotka, I., & Dragony, G. (2020). Klasszikus kulturális szokások és attitűdök. In Művészeti körkép. Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységről és rendezvényekről. (pp. 71–90).
Héjja, B., & Szalai, T. (2019). Investigating attitudes and musical taste related to music lessons of primary school students in Debrecen. HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ), 9(2), 318–331.
Héjja, B. E., Lehotka, I., & Dragony, G. (2019). Művészeti tevékenységek a településtípusok tükrében. In Neveléstudomány – Horizontok és dialógusok. Absztrakt kötet (p. 65).
Héjja, B. E., & Ripcse-Karácsony, A. (2019). A ZENEMŰVÉSZETI SZAKGIMNAZISTÁK
TÁMOGATÓI KÖRE. In Prevenció, intervenció és kompenzáció (pp. 250–250).
Héjja, B. (2018). A zeneművészeti szakgimnazista tanulók iskolaválasztási motivációi.
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 28(1–2), 104–117.
Héjja, B., & Joó, O. (2018). Agnes Engler (2014): Student dimensions - the mature students of higher education. Debrecen: CHERD. HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ), 8(2), 141–144.
Héjja, B. E. (2018b). Életvezetési kompetenciák vizsgálata zeneművészeti szakgimnazisták körében. Művészet és oktatás – a művészet oktatása konferencia, Debrecen. Absztrakt kötet (pp. 23-27).
Héjja, B. E. (2018). Alkoholfogyasztás, dohányzási szokások, valamint tudatállapot-módosító szerek használata zeneművészeti szakgimnazisták körében. PEDACTA, 8.(2.), 51–60.
Héjja, B. E., Váradi, J., Szalai, T., Bíró, I. F., & Hőrich, B. (2018). AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉNEK - ZENEOKTATÁS TÁRSADALMI DIMENZIÓI. In Oktatás, gazdaság, társadalom (pp. 80–80).
Héjja, B. E. (2018c). Életvezetési kompetenciák vizsgálata zeneművészeti szakgimnazisták körében. In Művészet és oktatás – a művészet oktatása = Art and Education – Education of the Art (pp. 25–25).
Héjja, B. E. (2017b). A zeneművészeti szakgimnazista tanulók iskolaválsztási motivációi. In Zenepedagógiai konferencia a felsőfokú tanárképzés 50. évfordulója alkalmából = Conference of Music Pedagogy celebrating the 50th anniversary of music teacher education (pp. 44–44).
Héjja, B. E. (2017c). Bencze Lászlóné Dr. Mező Judot életművére emlékezve. PARLANDO: ZENEPEDAGÓGIAI FOLYÓIRAT, (4), 2.
Héjja, B. E. (2017a). A zenei képzésben eltérő formában részt vevő tanulók családi háttere és énképe. In Sokszínű zenepedagógia (pp. 56–72).
Héjja, B. E., & Joó, O. (2017). The social capital and school career. HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ), 7(3), 99–102.
Szűcs, T., & Héjja, B. E. (2017). The Institutional Network and State of Music Education in Hungary. HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ), 7(3), 39–54.
Váradi, J., Szalai, T., & Héjja, B. (2017). Investigating Students’ Attitudes Towards Music Lessons in Primary Education, Listening to Music and Musical Taste. In Innováció, kutatás, pedagógusok. HuCER 2017 (pp. 202–202).
Héjja, B. (2016). A serdülőkkel való kommunikáció a családszerkezet és a szülők iskolai végzettségének tükrében – egy zeneművészeti szakközépiskola adatai alapján. XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia. A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése, Szeged. Absztrakt kötet (p. 213).
Héjja, B. E. (2016a). A szülők iskolai végzettsége és a tanulók családi énképének összefüggései a zenei képzésben eltérő módon érintett középiskolás fiatalok között. In A tanulás új útjai: HuCER 2016: absztrakt kötet (pp. 58–58).
Héjja, B. E. (2016b). Az alapfokú és középfokú zeneoktatás helyzete Magyarországon. PARLANDO: ZENEPEDAGÓGIAI FOLYÓIRAT, (2), 1.
Héjja, B. E. (2015). A zenész lelke. PARLANDO: ZENEPEDAGÓGIAI FOLYÓIRAT, (4), 1.
Héjja, B. (2013). Szekeres Józsefné Tóth Erzsébet tóalmási asszony előadásmódjának tanulságai. Szakdolgozat, Budapest, LFZE.
Héjja, B. (2012). Az alkalmazkodó ritmus a magyar népdalokban és megjelenése a tanítási órán. Szakdolgozat, Debrecen, DE-ZK.
Héjja, B. E. (2010). Forgácsok egy népzenegyűjtő életéből - Bencze Lászlóné Dr. Mező Judit. Szakdolgozat, Debrecen, DE-ZK.


Musical (band) activity:
Zönge Ensemble


Academic activity, guest professorship, major masterclasses:
Zoltán Kodály Music Elementary and Secondary School, Primary School of Art (teacher of folk singing, folk music, tarogato, general music skills), Kecskemét
László Hermann Music Elementary and Secondary School, Primary School of Art (teacher of folk singing, folk music), Székesfehérvár 
Bartók–Pikéthy Music Elementary and Secondary School, Primary School of Art (teacher of folk singing, folk music), Vác
Hungarian Dance Academy (teacher of general music skills, music history, folk music,)


Contact:
hejja.bella[kukac]academy.liszt.hu