Music was and is an essential part of daily life in Hungary.

Sir Georg Solti
Dr. Gabriella Deszpot

Dr. Gabriella Deszpot

Department of Teacher Education

 

Born: 1956, Gyöngyös

Academic degree, university position: PhD, senior research fellow

Major fields of research:

Scientific study of the heritage and oeuvre of Klára Kokas; the practice and teaching of the Kokas pedagogy; complex art education and its effects 

Studies (diplomas, degrees):

2006: PhD degree in educational sciences in the field of educational research. ELTE PPK Doctoral School of Education, PhD Program in Educational Research, Budapest

1997: Secondary school teacher of visual and environmental culture, multimedia specialization. Moholy-Nagy University of Art and Design (MOME), Budapest

1979: Elementary school teacher of geography/art. Ho Si Minh Teacher Training College (today Károly Eszterházy College), Eger

 

Supplementary studies:

1993–1994: Psychology of Art – Art Therapy. Hungarian University of Applied Arts, Teacher Training Department

1993–1994: “Alternative and Reform Pedagogy” postgraduate teacher training course. Alternative Pedagogical Workshop and Association of Independent Schools

1985–1986: Complex musical-aesthetic education. BMK– Klára Kokas.

 

Teaching activities:

Since 1979 she has worked more than 34 years in education – of this, teaching in public education: approx. 19 years; teaching in higher education: 15 years; meanwhile, teacher training / further education training practice: approx. 21 years total.

 

Teaching at universities and colleges:

2002-2013: Teacher at the ELTE Gusztáv Bárczi Faculty of Special Education, Department of General Theory of Special Education, Budapest. Subjects: Development of Visual Expression and Abilities I.-II.; Techniques of Visual Expression; Morphological Analysis of Drawings; Disabilities and the Visual Arts; Visual Creation and Reception

2006–2008: External lecturer, organizer of training courses at the Teacher Training Department of the Moholy-Nagy University of Art and Design (MOME), Budapest. Subjects: Methodology of Visual Culture, Media Pedagogy

1999–2002: Teacher at the Art Department of the Károly Eszterházy College, Eger. Subjects: Methodology of Art Teaching and Visual Communication

1996–1997: External lecturer at the graduate program of the Gyula Kodolányi Teacher Training College, Székesfehérvár. Subject: Media Pedagogy

 

List of all publications from 1982 (more than 140 items): see the updated Hungarian Scientific Database (MTMT).

 

Major publications (related to her activities at the Liszt Ferenc Academy of Music):

Scholarly and journal articles:

Nóra Guncz – Ágnes Kemény – Gabriella Deszpot (2015): “Életerő a Zenéből” (Life Force from Music). In: Parlando 2015/3. A zene gyógyító ereje rovat (’The Healing Power of Music’ section). http://www.parlando.hu/2015/2015-3/Guncz-Kemeny-Deszpot_Eletero-a-Zenebol.pdf 23.

Gabriella DESZPOT– Éva VASS (2015): “Multidiszciplináris kutatási lehetőségek a Kokas-módszer vizsgálatára” (Multidisciplinary Research Options for the Examination of the Kokas Method). In: Parlando, 2015/1. URL: http://www.parlando.hu/2015/2015-1/Deszpot_Vass_KokasKutatasok.pdf 15.

Gabriella DESZPOT (2014): “Zeneöröm az iskolában. A Kokas-módszer lehetőségei a zenepedagógiában és általában a képességfejlesztésben” (Experiencing the Joy of Music at School. The Opportunities of the Kokas Method in Music Pedagogy and General Skill Development). In: Tanító. Módszertani folyóirat. ISSN:0496-8387  Vol. 52/ 4 / 2014, pp. 25-27.

Gabriella DESZPOT (2014): “Zeneöröm kisgyermekeknek. A Kokas-módszer komplex személyiségfejlesztő lehetőségei az óvodában és a korai életszakaszban” (The Joy of Music in Children. Experiences on the Complex Personality Shaping Effects of the Kokas Pedagogy in Kindergarten and Early Childhood). In: Óvodai nevelés. Módszertani folyóirat. HU ISSN 0133-1377 vol. LXVII., 3 March 2014, pp. 18-19.

Géza Máté Novák– Gabriella Deszpot – Kamilla Marjai (2013): “Interdiszciplináris művészetpedagógia: intenzív tanulási helyzetek megváltozott oktatási környezetben” (Interdisciplinary Art Pedagogy: Intense Learning Situations in a Changed Educational Context). In:  Iskolakultúra, 2013/10, pp. 114-129. http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/176.html

Gabriella Deszpot (2013): Il mondo ritrovato nella musica con i bambini. In uscita una nuova collezione dei filmati di Klara Kokas. In: Associazione Italiana Kodály per l'Educazione Musicale. Ente Accredatio M.I.U.R.: 5pdf URL: Full document

Gabriella Deszpot (2013): “Üzenet a kapukon túlról. Megjelent a Kokas Klára filmjeiből készült gyűjteményes album” (Message from Beyond the Gates – The Newly Released Collection of Films by Klára Kokas). In: Parlando. Zenepedagógiai folyóirat. Gyógyító zene. Vol. 55, 2013/3, 8 URL: Full document

Gabriella Deszpot (2009): “Zenei átváltozás. Kokas Klára komplex művészeti programja, mint pedagógia és terápia” (Musical Transformation. The Complex Art Program of Klára Kokas as Pedagogy and Therapy). In: Parlando. Zenepedagógiai folyóirat Vol. 51, 2009/6, pp 5-11. URL: Full document

Reviews:

Gabriella DESZPOT (2013): “Gondolatok Kokas Klára utolsó könyvéről” (Thoughts on the Last Book of Klára Kokas). Új Pedagógiai Szemle, 2012. Vol. 11-12, pp. 246-258. URL: Full document

Editor of series:

Gabriella DESZPOT (2013): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból I. (”It Rings in Our Ears…” – Series from the Lesser-Known Writings of Klára Kokas). Part I. Recommendations of „Átadom kézből kézbe" (I pass it Hand to Hand) and „Tanító tanítványaimnak" (To My Teaching Students). http://www.parlando.hu/2013/2013-5/2013-5-04a-Kokas.htm

Gabriella DESZPOT (2013): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból II. (”It Rings in Our Ears…” – Series from the Lesser-Known Writings of Klára Kokas). Part II. Recommendations of „Gyerekek zeneörömben” (Children in the Joy of Music) and „Képzelt riport Szkubán Judit bemutatója kapcsán" (Imaginary report on the Introductory Workshop of Judit Szkubán). http://www.parlando.hu/2013/2013-6/2013-6-04-Deszpot2.htm

Gabriella DESZPOT (2014): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. III. (”It Rings in Our Ears…” – Series from the Lesser-Known Writings of Klára Kokas). Part III. Recommendations of „Az értől az óceánig. Újdonságos Bach koncert gyerekeknek"  (From Brook to Ocean. New Bach Concerts for Children) and „Koncert – Kicsike Szertartás. Szülőknek – Gondviselőknek" (Concert – Tiny Ceremony. For Parents and Caretakers). http://www.parlando.hu/2014/2014-1/2014-1-08-deszpot.htm

Gabriella DESZPOT (2014): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. IV. (”It Rings in Our Ears…” – Series from the Lesser-Known Writings of Klára Kokas). Part IV. Recommendations of „Örülünk, lengetünk, énekelünk"  (We Are Happily Waving and Singing) and „Tapsoljunk? Hátha nem muszáj? Tapasztalatok a gyerekek zenebefogadása körül" (Shall we clap? Is it a must? Experiences in Children’s Reception of Music). http://www.parlando.hu/2014/2014-2/2014-2-12-Kokas.htm

Gabriella DESZPOT (2014): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. V. (”It Rings in Our Ears…” – Series from the Lesser-Known Writings of Klára Kokas). Part V. Recommendations ofTehetség, zenéből. Személyesen ismerjük" (Talent for Music. We Know It Personally) „Pszieszta. Pécsi Pszichológus Napok" (Pszieszta. Psychology Days in Pécs) and „Aprók koncertje" (Littluns’ Concert). http://www.parlando.hu/2014/2014-3/Kokas-Deszpot-V.pdf

Gabriella DESZPOT (2014): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. VI. (”It Rings in Our Ears…” – Series from the Lesser-Known Writings of Klára Kokas). Part VI. Recommendations ofNap, hold, csillag és a testvéreim" (Sun, Moon, Star and My Siblings) and „Sárga lepke. Valkonya hajnala"  (Yellow Butterfly. Dawn at Valkonya). http://www.parlando.hu/2014/2014-4/VI_Fulunkbecseng_deszpot.pdf

Gabriella DESZPOT (2014): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. VII. (”It Rings in Our Ears…” – Series from the Lesser-Known Writings of Klára Kokas). Part VII. Recommendation of „ Bűvös Mikroszkóp – Maria Montessori és a zenefigyelem" (Magical Microscope – Maria Montessori and Attentiveness to Music). http://www.parlando.hu/2014/2014-5/Deszpot7.pdf

DESZPOT Gabriella (2014): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. VIII. (”It Rings in Our Ears…” – Series from the Lesser-Known Writings of Klára Kokas). Part VIII. Recommendation ofÉrzelmek műveltsége" (The Intelligence of Emotions) and „Kerek Világ" (Round World). http://www.parlando.hu/2014/2014-6/Fulunkbecseng_14-15.pdf

Research material:

Gabriella DESZPOT (2014, ed.): Háttéranyagok Kokas Klára koncertpedagógiájának kutatásához. Írások, adatok a kendőlengetős családi koncertekről az Agape Zene-Életöröm Alapítvány hagyatéki részében (Background material for the research of the concert pedagogy of Klára Kokas. Writings and data on the scarf-waving family concerts in the legacy part of the Agape Music-Life Joy Foundation). Manuscript. Hungarian Intellectual Property Office, voluntary register of works, Reg. No: 3269; 104

Gabriella DESZPOT (2014): Áttekintés Kokas Klára hagyatékáról. Fejlesztések kulturális tartalmak és a dokumentumok tartós megőrzéséhez (Review of the legacy of Klára Kokas. Developments for the lasting preservation of cultural contents and documents). Research report. Liszt Ferenc Academy of Music. 24

Journalism:

Teréz TÓTH (discussion moderator), Gabriella DESZPOT (interviewee), József Pállay, Julianna Kiss, Sándor Klein (2013): „Nekem az olyan volt, mint egy darabka szabadság" kerekasztal-beszélgetés Kokas Klára Megfésültem a felhőket című könyvének megjelenése alkalmából a zenepedagógus életművéről és tanításáról („For me it was like a bit of freedom” – Round table discussion on the oeuvre and pedagogy of Klára Kokas apropos of her newly published book Megfésültem a felhőket [I Brushed the Clouds]). Új Pedagógiai Szemle, 2012/11-12 pp. 235-246. URL: Full document

Teréz TÓTH (discussion moderator), Gabriella DESZPOT (interviewee), Valéria Garamszegi, Máté Hollós, László Norbert Nemes, József Pállay, Zsuzsa Pásztor, Mrs. Katalin Urbán Varga (2010) Kerekasztal-beszélgetés Kokas Klára életművéről, a jövő lehetséges irányairól, kutatási területeiről és a műhelyekről (Round table discussion on the oeuvre of Klára Kokas, the possible directions and research fields for the future and the workshops). Új Pedagógiai Szemle, 2010/5. pp. 71-83. URL: Full document

Book chapters / Studies:

Gabriella DESZPOT (2013): “A filmek jelentősége Kokas Klára életművében” (The Significance of Films in Klára Kokas's Professional Career). In: Katalin Vékony (ed. 2013): Kísérőkönyv Kokas Klára Zenében talált világ című filmválogatásához. Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest, pp. 9-14.

Gabriella Deszpot (2013): “The Significance of Films in Klára Kokas's Professional Career”. In: Katalin Vékony (ed.) Companion book for the selection of films by Klára Kokas ”Worlds Discovered in Music". Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest, pp. 9-14.

Gabriella DESZPOT (2012): “Kokas Klára pályaíve” (Klára Kokas’s Career Path). In: Gabriella Deszpot (ed.): Kokas Klára és alapítványának bemutatása (A Presentation of Klára Kokas and her Foundation). Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest, pp. 5-22.

Gabriella DESZPOT (2012): “A Kokas-pedagógia kódexe” (The Code of the Kokas Pedagogy). In: Gabriella Deszpot (ed.): Kokas Klára és alapítványának bemutatása (A Presentation of Klára Kokas and her Foundation). Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest, pp. 46-68.

Conference publication:

Gabriella DESZPOT (2013): “Van-e beváltható recept a tanulási motivációra? A művészet lehetőségei az önmotiválás képességének megszerzésében” (Is There a Recipe for Motivation to Learn? The Potential of Art in Acquiring the Ability of Self-motivation). In: Géza Czékus (ed.): Motiváció–Figyelem–Fegyelem. Motivacija–Odrzavanje Paznje Ucenika. Motivation–Attention–Discipline. VII. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Szabadka, Szerbia. 2013. október 4–5.; 7th International Scientific Conference, Subotica, Serbia, 4-5 October 2013. University of Novi Sad, Hungarian Language Teacher Training Faculty, Subotica, pp. 12-33. URL: Full document

Book:

Gabriella Deszpot (2012): Kokas Klára és alapítványának bemutatása (A Presentation of Klára Kokas and her Foundation). Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest, 100 pages

Conference abstracts:

Gabriella DESZPOT (2013): “Is There a Recipe for Motivation to Learn? The Potential of Art in Acquiring the Ability of Self-motivation”. In: Géza Czékus (ed.): Motivation–Attention–Discipline. Final Program and Abstracts. 7th International Scientific Conference, Subotica, Serbia, 4-5 October 2013. University of Novi Sad, Hungarian Language Teacher Training Faculty, Subotica, p. 46.

Gabriella DESZPOT (2013): “Music within Children. Get-together with Klára Kokas through her Unpublished Films”. In: IKS 2013. 21st International Kodály Symposium 'Music and Music Education in the 21st Century – Global Challenges', 29 July-2 August 2013, Kecskemét, Hungary. Organized by the Kodály Institute of the Liszt Academy under the auspices of the International Kodály Society, p. 24.

Gabriella DESZPOT (2011): “Experiences about the Complex Personality Shaping Effects of the Kokas Pedagogy”. II. Művészetterápiás Világkongresszus. 28-31 August 2011. Novotel Budapest Congress Center and "2nd WORLD CONGRESS OF ART THERAPIES", Final Program/Abstract Book, p. 41.

Dissertation (PhD):

Gabriella Deszpot (2005): A komplex művészeti nevelés alternatív módszerei a halmozottan hátrányos helyzetű cigány gyermekek fejlesztésében (Alternative Methods of Complex Art Education to Help School Development of Disadvantaged Roma Children). Doctoral dissertation. Manuscript. 377 (1. kötet: 245; Függelék kötet: 132) (Lásd: Kokas Klára zenei alapú komplex művészeti programja 1. kötet: 57-61. és 2. kötet: 15-17.)

DVD edition:

2013: Klára KOKAS – Katalin VÉKONY – Attila RIEGER – Péter MIHOLA – Anett KUSZKÓ – Gabriella DESZPOT (eds.): Zenében talált világ. Kokas Klára filmjeiből készült válogatás a szerző magyarázó szövegével /Worlds Discovered in Music. Selection from the Films of Klára Kokas with Her Own Commentary. Thematic film collection series (4 DVDs and companion book); I. DVD: Szabad mozdulatok / Free-form movements. Film scenes 1-33, II. DVD: Együtt egymásért / Together, for one another. Film scenes 34-84, III. DVD: Megtalált világ / Worlds discovered. Film scenes 85-108, IV. DVD: Színes erdő / A colorful forest. Film scenes 109-120. V: Katalin Vékony (2013, ed.): Kísérőkönyv Kokas Klára Zenében talált világ című filmválogatásához / Companion book for the selection of films by Klára Kokas  entitled "Klára Kokas: Worlds Discovered in Music" Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest. 6 hours 10 min.

Repository document:

Gabriella Deszpot (2011): Művészetterápiás kongresszuson voltunk 1. Tapasztalatok a Kokas-pedagógia komplex személyiségformáló hatásairól. (The Results of a Conference on Art Therapy 1. Experiences about the Complex Personality Shaping Effects of the Kokas Pedagogy) 12 URL: Full document

Reviews and interviews:

Andrea SOÓS (editor-reporter), Gabriella DESZPOT (interviewee) (2013): Parnasszus (Parnassus) - Gabriella Deszpot. Lánchíd Rádió Parnasszus sorozata. 2013.10.13. URL.: Full document 48 min.

Andrea SOÓS (editor-reporter), Gabriella DESZPOT (interviewee) (2013): Beszélgetés a Zenében talált világ c. DVD albumról (Conversation about the DVD album “Worlds Discovered in Music”). Lánchíd Rádió hétvégi kulturális magazinja: Tarsoly. 6 July 2013. URL: Full document 17 min.

Gabriella DESZPOT (2012): Röviden a Kokas Klára Szakmai Kollégiumról (A Short Introduction of the Klára Kokas Professional College). Full document

Gabriella DESZPOT (2012): A Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány bemutatása (An Overview of the Klára Kokas Agape Joy of Music, Joy of Life Foundation). URL: Full document

Conference lectures:

Eva Klara Vass – Gabriella Deszpot (2015): Collective Metamorphosis - Opportunities for Creative Attunement in the Kokas Pedagogy of Music Appreciation. IV. CFMAE/ VII. MERYC Conference organized by the Music Department and Institute for Educational Sciences of the University of Tallinn. 5-9 May 2015. Tallinn, Estonia. Multimedia presentation

Gabriella DESZPOT (2014) A képzeletjátékból történet születik. Kokas Klára komplex művészeti módszerének alkalmazása az óvodai nevelésben (From the Play of the Imagination a Story is Born. The Use of Klára Kokas’s Complex Art Method in Pre-school Education). „Országos Óvopedagógiai Konferencia" Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Óvodapedagógusok Országos Társulása; Galánta, 6-7 November 2014. Interactive multimedia presentation: 114 slides and 15 film excerpts

Gabriella Deszpot (2014): A művészeti aktivitás, az alkotó foglalkoztatás jelentősége a felnőtt korú értelmi sérült személyek életében (The Importance of Artistic Activity and Creative Work in the Lives of Mentally Challenged Adults). Terézvárosi ÉNO VI. fővárosi szintű szakmai konferenciája. Szemléletformálás és network-építés a művészetpedagógia eszközeivel; Budapest, 28 October 2014. Multimedia presentation: 96 animated slides and 4 film excerpts

Gabriella DESZPOT (2013): Kokas Klára: Zenében talált világ. DVD album bemutató (Klára Kokas: Worlds Discovered in Music – Presentation of the new DVD album). „Az óvodáskorúak tanítása" c. konferencia és zongorafesztivál. Kadosa Pál műveiből születésének 110. évfordulóján. Budapest, 19-20 October 2013. ZETA, Budapest Plenary lecture. Multimedia presentation: 46 animated slides and 7 film excerpts

Gabriella DESZPOT (2013): Music within Children – Get-together with Klára Kokas through Her Unpublished Films. 21st International Kodály Symposium 'Music and Music Education in the 21st Century – Global Challenges' , 31 July 2013, Kecskemét, Hungary. Organized by the Kodály Institute of the Liszt Academy under the auspices of the International Kodály Society. Multimedia presentation: 41 animated slides with 82 images and 8 film excerpts

Gabriella DESZPOT (2011): Experiences about the Complex Personality Shaping Effects of the Kokas Pedagogy. II. Művészetterápiás Világkongresszus – 2nd WORLD CONGRESS OF ART THERAPIES. Lecture and presentation. Zeneterápia szekció, Magyar Országos Művészetterápiás Egyesület, Budapest (32 slides and film excerpts)

Gabriella Deszpot (2005): Komplex művészeti modellek hasznosítása a kortárs művészeti nevelésben (The Use of Complex Art Models in Contemporary Art Education). VIII. Apáczai Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia, Testvérmúzsák szekció, Győr.

Training development documents:

Gabriella Deszpot (2014): Kokas-pedagógia pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak részletes képzési programja. Kimeneti követelmények és tantárgyi programok (Detailed Training Program of the Further Training Preparatory Course for the Kokas Pedagogy Qualification Exam. Requirements and Syllabus. Manuscript for the Liszt Ferenc Academy of Music, Budapest, 29 pages

Gabriella Deszpot (2012): Zenepedagógus-képzés szakvizsga Kokas-pedagógia specializációjának képzési programja (Training Program of the Kokas Pedagogy Specialization of the Music Pedagogue Qualification Exam). Manuscript. KMOP 4.2.1/A_1-2008-0002 project, Liszt Ferenc Academy of Music, Budapest, 15 pages

Gabriella Deszpot (2011): A Kokas-pedagógia és a zenei alapú komplex művészeti nevelés (The Kokas Pedagogy and Music-based Complex Art Education). Manuscript. KMOP 4.2.1/A_1-2008-0002 project, Liszt Ferenc Academy of Music, Budapest, 74 pages

Gabriella Deszpot– Mrs. József Lájer (2010, eds.): Kokas pedagógia – 1. szakmai nap. 2010. május 19.„Hogyan tovább…?" Szekció-beszámolók és levelek (Kokas Pedagogy – 1st professional day, 19 May 2010. “How to go on…?” Session reviews and letters). Manuscript. Budapest, 46 pages

 

Expert activities:

Since 2011: expert at the Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Foundation; head of the Kokas Training Development Workshop and professional advisor of the teachers’ further training program

2008-2012: expert at the Tempus Public Foundation

2004-2006: as a professional president of examination boards, she has been listed in the National Register of Examiners and the National Register of Professional Training Experts in the Humanities and Arts section.

2000-2004: member of the OKÉV Preparatory Committee of Secondary School Final Exams

2004: expert advisor in the Pt-MIK’s „Higher education project”

1999-2004: public education expert; listed in the National Register in the following specializations: visual culture, motion picture culture, media studies, environmental education, national studies and ethnography, communication culture

2001-2003: professional advisor at the Pedagogical Institute of Heves County in Eger; member of the Methodology Section of the Teacher Training Association

1999-2000: professional reviewer of tenders at the Public Foundation for the Modernization of Public Education; furthermore, she has evaluated several textbooks and curricula. 

1998: participated in the granting of the „Exemplary Eco-School” Award; she also gave a professional advice on the exhibition plan of the reorganized Hungarian Natural History Museum.

 

Professional memberships, public activities:

Since 2011: founder and president of the Klára Kokas Professional College

Since 2010: board member of the Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Foundation

2009-2003: leader of the Special group for the research of children’s drawings (ELTE-BGGYK)

2002-2008: member of the National Association of Hungarian Art Teachers

2002-2010: member of the College of Visual Education in Higher Learning Institutions

1995-2001: member of the Hungarian Association of Environmental Education, the Association of the Hungarian Talent Support Organizations, the Hungarian Music Therapy Association and the „HÍD" Trans-Danubian Visual Workshop in Nagykanizsa

1990: founder of the Environment for Children Foundation

 

Awards and honors:

1988: Ministerial Certificate of Merit

1994. Ágoston Trefort Award granted by the Pro Renovanda Hungariae Foundation for the successful theoretical and practical work done in environmental education

1999. „Más-kép" Award of school textbook authors – for the textbook „Újra Látni. Vizuális kultúra a 7. évfolyam számára” (To See Again – Visual Culture for 7th Graders) and its teacher’s handbook (Announced jointly by the Soros Foundation, the Foundation for a European Hungary, the Másképp Foundation and the UNICEF Hungarian National Committee); divided publisher’s prize and separate author’s prize

 

Contact:

deszpot.gabriella@academy.liszt.hu